Права за Ползване

Този уебсайт се притежава и експлоатира от Ключарят на Място ЕООД („Ключарят на Място“, „ние“, „нас“ или „нашия“).

Използването от Вас на нашия сайт е стриктно съобразно тези права за ползване. Те трябва да бъдат прочетени заедно с нашата Политика за Поверителност. Вие сте съгласни ние да събираме, съхраняваме и изпозлваме информация за Вас съобразно нашата Политика за Поверителност и сте съгласни да имате юридическа отговорност спрямо условията.

Контакти

Ключарят на Място ЕООД
Тел.: 0878 622 496 | 0898 622 496
бул. Цариградско шосе 351
гр. София
ЕИК: 204317181, ДДС: BG204317181

Имейл адрес за връзка: office@keyplus.bg

Права за Притежание на Интелектуална Собственост

Всички права, включително авторски права, лога и търговски марки, са собственост на Ключарят на Място или са лицензирани на Ключарят на Място. Всяко използване на този сайт или неговото съдържание, включително копиране или съхранение на него изцяло или частично, освен за ваша лична, нетърговска употреба, е забранено без разрешението на Ключарят на Място ЕООД. Нямате право да променяте или разпространявате нищо в този сайт с някаква цел.

Електронна Комуникация

Всички съобщения, които изпращате до Ключарят на Място по имейл или чрез формуляра за връзка на уебсайта, може да не са защитени. Те могат да бъдат прихванати, променяни и злоупотребявани от трета страна. Ключарят на Място силно препоръчва да не изпращате поверителна информация по имейл. Ако решите да изпратите съобщения до Ключарят на Място по имейл, Вие приемате гореспоменатия риск и Ключарят на Място не носи отговорност за последствията, произтичащи от този риск.

Предупреждение за Точността на Съдържанието

Ключарят на Място полага всички усилия да гарантира, че съдържанието на този уебсайт е възможно най-точно. Доколкото е юридически позволено, Ключарят на Място се отказва от всички гаранции, изрични или подразбиращи се, относно точността на информацията, съдържаща се в уебсайта или материали, които могат да бъдат сваляни. Ключарят на Място не носи отговорност пред никое лице за каквито и да било загуби или щети, които могат да възникнат от използването на която и да е информация, съдържаща се в някои части или материали на този уебсайт.

Външни Връзки

Този уебсайт може да съдържа връзки към други сайтове, които може да искате да посетите. Ключарят на Място не разглежда тези уебсайтове и няма контрол над тяхното съдържание и мерките за защита на сигурността. Ключарят на Място не поема отговорност за последствията, произтичащи от използването на тези уеб сайтове.

Изключени Отговорности

Ключарят на Място не поема отговорност за каквито и да било загуби или щети, преки, косвени или последващи, които произтичат в резултат на използването на този уебсайт, включително загубени печалби (дори ако Ключарят на Място е уведомен за такава вероятност), произтичащи по какъвто и да е начин, включително, но не само:

 • информацията, предоставена на или чрез този уебсайт;
 • прихващане, промяна или злоупотреба с информация, предадена на Ключарят на Място или предадена на вас;
 • злоупотребата с този сайт по какъвто и да е начин;
 • всички дефекти, вируси и всякакви други неизправности, причинени на каквото и да е оборудване и друг софтуер във връзка с достъпа или използването на този сайт;
 • функционирането или липсата на достъп до този уебсайт;
 • загубата на данни или;
 • претенции на трети страни във връзка с използването на този уебсайт.

Всеки отказ от отговорност и изключване на отговорността при тези условия не се отнася за щети, произтичащи от смърт или телесна повреда, причинени от небрежност на Ключарят на Място или някой от нейните служители или агенти или измама. Тези откази от отговорност и изключвания се уреждат и се тълкуват в съответствие с приложимото право, посочено в настоящите права за ползване. Ако някоя от разпоредбите на тези откази и изключения се счита за незаконни, невалидни или по някаква причина неприложима, тогава тази разпоредба се счита за разделяща и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

Повреда на Вашия Компютър

Ключарят на Място полага всички усилия, за да гарантира, че този сайт няма вируси или дефекти. Въпреки това не можем да гарантираме, че използването на този сайт или на уебсайтове, достъпни чрез него, няма да причини вреда на Вашия компютър. Ваше задължение е да гарантирате, че правилното оборудване се използва за достъп до уебсайта. Ключарят на Място не поема отговорност от никое лице за загуби или щети, които могат да възникнат в резултат на използването на този уеб сайт.

Временно Прекратяване и Прекратяване

Ключарят на Място ще определи по свое усмотрение дали има нарушение на тези права за ползване чрез използването на нашия сайт. В случай на нарушение на настоящите права за ползване, Ключарят на Място може да предприеме такива действия, които счита за подходящи, включително, но не само:

 • предупреждение, издадено към Вас;
 • временно или постоянно отнемане на правото да използвате нашия сайт;
 • разкриване на съответната информация на правоприлагащите органи, когато това се налага;
 • правни действия срещу Вас за всички разходи, направени въз основа на обезщетение (включително, но не само, разумни административни и правни разходи), произтичащи от нарушението;
 • по-нататъшно съдебно действие срещу Вас.

Ключарят на Място изключва отговорността за искове срещу него в отговор на нарушения на настоящите права за ползване. Отговорите, описани в настоящите права за ползване, не са ограничени и Ключарят на Място може да предприеме всякакви други действия, които счита за подходящи.

Правни Съобщения

Възможно е да има правни съобщения и в други области на този уебсайт, които се отнасят до използването на този уебсайт, като всички тези условия заедно с тези условия управляват използването на този сайт.

Ключарят на Място си запазва правото да променя тези условия от време на време. Необходимо е да ги четете толкова често, колкото е възможно, за да научите за направените промени, тъй като сте законно обвързани с тях.

Приложим Закон

Този уебсайт и неговите права за ползване се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Република България. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с тези условия за ползване, са предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища.

Последна актуализация: Май 2018

Политика за Поверителност

Ключарят на Място ЕООД („Ключарят на Място“, „ние“, „нас“ или „нашия“), се ангажира да защитава поверителността Ви. Нашата политика за поверителност обяснява как се използва информацията, която събираме за Вас, Вашите права и как можете да се свържете с нас, ако предпочитате да ограничите използването на тази информация по какъвто и да е начин. Тя е изготвена съобразно новия закон на ЕС за защита на личните данни – General Data Protection Regulation (GDPR).

Ако желаете да се свържете с нас относно нашия уебсайт или тази политика моля, изпратете имейл на office@keyplus.bg.

Използването на този уебсайт е строго в съответствие с Правата за Ползване на Ключарят на Място, които можете да прочетете от таба най-горе. Те трябва да бъдат прочетени преди посещение на останалата част от уебсайта.

Каква информация се събира и как се използва

Единствената част от уебсайта, който събира лична информация, е нашата контактна форма, намираща се в страницата „Контакти“. Когато ни предоставите Вашите данни, необходимо е да знаем вашето име, телефонен номер и имейл адрес. Ние събираме тази информация, за да можем да обработим Вашето запитване и да общуваме с Вас във връзка с него.

Тази информация се съхранява по сигурен начин и няма да бъде използвана от нас за маркетингови цели, нито ще бъде прехвърляна на трета страна без Вашето предварително одобрение. Информацията се съхранява на защитен клауд сървър и защитени местни компютри. Съхранява се само за периода, в който е необходима за изпълване на Вашето запитване, след което се унищожава. Винаги ще се стремим да действаме в съответствие с действащото законодателство, GDPR и най-добрите практики в интернет.

Може също да използваме информация и статистически данни с цел наблюдение на използването на уебсайта, за да можем да го подобрим. Тази информация няма да се използва за идентифициране на никое лице. Нашият уебсайт използва бисквитки, които се считат за лични данни. Може да видите нашата политика за бисквитки (таб най-горе) за повече информация относно как се иползват и Вашите права.

Вашето съгласие и права

С изпращането на Вашата информация на Ключарят на Място, Вие се съгласявате да използваме тази информация, както е посочено в тази политика за поверителност и за целите, описани в нея. Имате правото да прекратите Вашето съгласие и да изискате от нас да изтрием Вашите данни. Също така, можете да изискате от нас списък с данните, които съхраняваме за Вас. Ако желаете това, пишете ни на office@keyplus.bg.

В случай на нарушаване на сигурността на личните данни, ние ще се свържем с Вас чрез имейл или телефон съобразно контакните данни, които ни предоставяте.

Периодично актуализираме нашата политика за поверителност, както и другите политики и условия. Когато се върнете на тази страница, можете да прочетете най-новата версия. Постоянното използване на сайта ни означава, че сте съгласни с промените, които сме направили.

Ако ни изпратите запитване, което изисква вашата информация да бъде изпратена до страни извън Европейското икономическо пространство, предоставената от Вас информация може да бъде прехвърлена към държави, които нямат подобна защита по отношение на Вашите данни и използването им, както сме задали в тази политика. В такива случаи ще се свържем с Вас за да изискаме Вашето съгласие.

Чувствителни лични данни

Ключарят на Място не събира чувствителни лични данни като религия, сексуална ориентация, политически възгледи или други. Моля, имайте предвид, че ако ни предоставите нежелани чувствителни лични данни, Вие се съгласявате да използваме тези данни, както е описано по-горе.

Уебсайтове на трети страни

Моля, имайте предвид, че тази политика за поверителност е ограничена и валидна за този уебсайт. Всички външни сайтове на трети страни, свързани с този уебсайт, могат или не да имат собствена политика за поверителност и ваше задължение е да ги проверявате. Ключарят на Място не поема отговорност за последствията, произтичащи от уебсайтове на трети страни.

Промяна на Вашите лични данни

Ако някоя от предоставените от Вас данни се промени, като например вашето име, имейл адрес, номер на контакт или друга, или ако желаете да отмените молбата си, моля да ни уведомите, като изпратите имейл на office@keyplus.bg.

Последна актуализация: Май 2018

Политика за „Бисквитки“

Ключарят на Място ЕООД (“Ключарят на Място”, “ние”, “нас” или “нашия”), използва „бисквитки“ в този уебсайт. Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате да използвате „бисквитки“. Нашите правила за „бисквитки“ обясняват какви са „бисквитките“, как ги използваме, как трети страни, с които може да общуваме, могат да използват „бисквитки“ в уебсайта, избора ви относно „бисквитките“ и допълнителна информация за тях.

Тази Политика за „Бисквитки“ трябва да се чете заедно с нашите Права за Ползване и Политика за Поверителност, които също се показват на нашия уебсайт. При въпроси можете да се свържете с нас на office@keyplus.bg.

Какво са “бисквитки”?

„Бисквитката“ е малък файл с букви и цифри, който съхраняваме в браузъра или твърдия диск на Вашия компютър, ако дадете съгласието си. „Бисквитките“ съдържат информация, която се прехвърля на твърдия диск на Вашия компютър.

„Бисквитките“ са малки парчета текст, изпратени от Вашия уеб браузър от уебсайт, който посещавате. Файлът с „бисквитки“ се съхранява в уеб браузъра Ви и позволява на услугата или на трета страна да ви разпознаят и да улеснят следващото Ви посещение и услугата да Ви бъде по-полезна.

„Бисквитките“ могат да бъдат „постоянни“ или „сесийни“ бисквитки от различни типове:

 • Основни „бисквитки“ – Това са важни бисквитки, необходими за пускането на уебсайта. Обикновено се използват за установяване на автентичността на вас и на други потребители и предотвратяване на измамническо използване на потребителски акаунти.
 • Аналитични/ефективни „бисквитки“ – Те позволяват на уебсайта да разпознава и брои броя на посетителите и да анализира как посетителите навигират в уебсайта. Това помага да се подобри практическата работа с уебсайта, например, като се гарантира, че съдържанието, което се посещава най-често, е лесно видимо и достъпно.
 • Функционални „бисквитки“ – Те се използват, за да Ви разпознаят, когато се върнете на уебсайта. Това Ви позволява да персонализирате съдържанието за Вас и да запомните Вашите предпочитания (например, Вашето местоположение и избор на език).
 • Насочващи „бисквитки“ – Тези „бисквитки“ записват посещението Ви на уебсайта, посетените от Вас страници и връзките, които сте проследили. Тази информация може да се използва, за да направи уебсайта и рекламите, показвани на него, по-подходящи за това, което Ви интересува. Тази информация може да бъде споделена и с трети страни за тази цел.

Как Ключарят на Място използва бисквитки?

Когато използвате и имате достъп до нашия уебсайт, можем да поставим няколко файла с „бисквитки“ във вашия уеб браузър.

Използваме „бисквитки“ за следните цели: да активираме определени функции на нашия уеб сайт, да предоставяме анализи, да съхраняваме вашите предпочитания, да даваме възможност за рекламиране, включително поведенчески реклами.

Използваме както бисквитки за сесията, така и постоянни „бисквитки“ в уебсайта ни и използваме различни видове „бисквитки“ за пускане на уебсайта.

”Бисквитки” на трети страни

Освен собствените ни „бисквитки“, различни трети страни (като доставчици на уеб трафик или рекламни компании) също могат да използват „бисквитки“, за които нямаме контрол. Вероятно те биха били насочващи или аналитични/ефективни бисквитки.

Какви е Вашия избор относно „бисквитките“?

Можете да разрешите „бисквитките“ и да се насладите на нашия сайт. Като алтернатива, ако предпочитате, можете да блокирате „бисквитките“ чрез настройките на браузъра си, където можете да контролирате дали да блокирате някои или всички „бисквитки“. Можете да посетите следните линкове за информация относно управление на настройките в зависимост от Вашия браузър. Моля, обърнете внимание, че ако настроите браузъра си да блокира всички „бисквитки“, това ще блокира и основните „бисквитки“ и може да нямате достъп до части или целия уебсайт.

Настройки за Chrome
Настройки за Firefox
Настройки за Internet Explorer
Настройки за Safari web или iOS версия

Ако желаете да научите повече за бисквитки и тяхната употреба в интернет, можете да посетите Уикипедия.

Последна актуализация: Май 2018