Цени

Обучение на ключ и извличане на секюрити код

За да се осъществи обучение на автоключ с дистанционно или модул, е необходим секюрити код. При голяма част от автомобилите този секюрити код може да бъде прочетен през ОБД буксата с помощта на специализиран софтуер. Софтуерът, който се използва за екстрактване на секюрити кодът не е универаслен. За различните марки и модели автомобили може да се използва различен софтуер, което определя сложността на цялата процедура.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

За да се осъществи обучение на автоключ с дистанционно или модул, е необходим секюрити код. При не всички от автомобилите този секюрити код може да бъде прочетен през ОБД буксата с помощта на специализиран софтуер. За да бъде екстрактнат секюрити кода при тези марки и модели автомобили, се налага демонтаж на конкретен модул, откъдето той да бъде извлечен и последващ негов монтаж. При всеки един автомобил технологията на този демонтаж и монтаж е различна. От това произлиза индивидуалната сложност на процедурата.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

При не всички автомобили е възможно транспондерът (чипът) за имобилайзера да бъде обучен, дори при наличието на секюрити код. Това най-често се получава при автомобилите с по-модерна имобилайзер система. В тези случаи е необходимо да се изчете конкретна дата от автомобила, след което транспондерът да се подготви за обучение по данните на автомобила. Именно тази процедура се нарича подготовка на дилърски ключ.

При част от автомобилите тази процедура може да се осъществи през ОБД буксата чрез специализиран софтуер. За различните марки и модели автомобили може да се използва различен софтуер, което определя сложността на цялата процедура.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

При не всички автомобили е възможно транспондерът (чипът) за имобилайзера да бъде обучен, дори при наличието на секюрити код. Това най-често се получава при автомобилите с по-модерна имобилайзер система. В тези случаи е необходимо да се изчете конкретна дата от автомобила, след което транспондерът да се подготви за обучение по данните на автомобила. Именно тази процедура се нарича подготовка на дилърски ключ.

При не всички автомобили тази процедура може да се осъществи през ОБД буксата чрез специализиран софтуер. В случаите, в които това не може да стане,  се пристъпва към демонтаж на конкретен модул, за да може процедурата да бъде извършена и последващ монтаж. При всеки един автомобил технологията на този демонтаж и монтаж е различна. От това произлиза индивидуалната сложност на процедурата.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

При наличие на секюрити код и подготвен автоключ, се пристъпва към обучение на ключа. Обучението се осъществява посредством специализиран софтуер. При голяма част от автомобилите, това обучение се осъществява през ОБД буксата. По този начин могат да бъдат обучени автоключ с дистанционно, автоключ с транспондер или само дистанционно управление. За различните марки и модели автомобили може да се използва различен софтуер, което определя сложността на цялата процедура.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

При наличие на секюрити код и подготвен автоключ, се пристъпва към обучение на ключа. Обучението се осъществява посредством специализиран софтуер. При голяма част от автомобилите това обучение се осъществява през ОБД буксата. При някои модели на различни марки обаче тази процедура е невъзожна. При тях се налага обучението на ключ да се осъществи след демонтаж на модул и работа с него на маса, последвана от монтаж. По този начин могат да бъдат обучени автоключ с дистанционно, автоключ с транспондер или само дистанционно управление. При всеки един автомобил технологията на този демонтаж и монтаж, както и работата с модула са различни. От това произлиза индивидуалната сложност на процедурата.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Изработка на ключове с копиране на транспондер

Изработването на ключ с копиране на транспондер се осъществява с помощта на сециализиран ключарски софтуер. С негова помощ е възможно копирането на информация от оригиналния транспондер (чип) за имобилазйер върху специфичен консуматив. Различните имобилайзери комуникират с различни видове чипове и именно вида на имобилайзера определя разликата в цените на услугата, тъй като операциите са различни.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Изработването на ключ с копиране на транспондер се осъществява с помощта на сециализиран ключарски софтуер. С негова помощ е възможно копирането на информация от оригиналния транспондер (чип) за имобилазйер върху специфичен консуматив. Различните имобилайзери комуникират с различни видове чипове и именно вида на имобилайзера определя разликата в цените на услугата, тъй като операциите са различни.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Изработването на ключ с копиране на транспондер се осъществява с помощта на сециализиран ключарски софтуер. С негова помощ е възможно копирането на информация от оригиналния транспондер (чип) за имобилазйер върху специфичен консуматив. Различните имобилайзери комуникират с различни видове чипове и именно вида на имобилайзера определя разликата в цените на услугата, тъй като операциите са различни.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Изработването на ключ с копиране на транспондер се осъществява с помощта на сециализиран ключарски софтуер. С негова помощ е възможно копирането на информация от оригиналния транспондер (чип) за имобилазйер върху специфичен консуматив. Различните имобилайзери комуникират с различни видове чипове и именно вида на имобилайзера определя разликата в цените на услугата, тъй като операциите са различни.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Изработването на ключ с копиране на транспондер се осъществява с помощта на сециализиран ключарски софтуер. С негова помощ е възможно копирането на информация от оригиналния транспондер (чип) за имобилазйер върху специфичен консуматив. Различните имобилайзери комуникират с различни видове чипове и именно вида на имобилайзера определя разликата в цените на услугата, тъй като операциите са различни.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Изработването на ключ с копиране на транспондер се осъществява с помощта на сециализиран ключарски софтуер. С негова помощ е възможно копирането на информация от оригиналния транспондер (чип) за имобилазйер върху специфичен консуматив. Различните имобилайзери комуникират с различни видове чипове и именно вида на имобилайзера определя разликата в цените на услугата, тъй като операциите са различни.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Подмяна на кутийка за ключ и дистанционно

Кутийките на оригиналните ключове биват сглобени на клик и залепени с лепило по фабричен начин. Подмяната на кутийка за ключ на клик се осъществява по-лесно, отколкото на залепена кутийка и това предопределя по-ниската й цена. В посочените цени се включва единствено услугата, докато цената на самия корпус можете да намерите в специализираната секция “кутийки за автоключове” в страница продукти.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Кутийките на оригиналните ключове биват сглобени на клик и залепени с лепило по фабричен начин. Подмяната на кутийка за ключ на лепене се осъществява по-трудно, отколкото на кутийка на клик. Това предопределя по-високата й цена. В посочените цени се включва единствено услугата, докато цената на самия корпус можете да намерите в специализираната секция “кутийки за автоключове” в страница продукти.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

При нас можете да подмените кутийката не само на оригинален ключ, но и на дистанционно управление за допълнително монтирана алармена система. Сложността на подмяната определя и цената на услугата. В посочените цени се включва единствено услуга, докато цената на самия корпус можете да намерите в специализираната секция “кутийки за дистанционно” в страница продукти.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Ремонт, подмяна на батерия и синхронизация на дистанционно

Ремонт на дистанционно управление се извършва при проблем с функционирането на неговата електроника или при механична повреда. Ремонтът изисква отваряне на кутийката на дистанционното, подмяна на елементи от него или поправка на компоненти. Цената обхваща единствено услугата и не включва вложените материали за ремонта, които можете да видите в страница продукти.

* Цената включва само услугата, не включва консумативи!

Вижте повече

Когато зарядът на батерията падне, дистанционното управление за централното заключване спира да функционира. В някои случаи това може да доведе и до загуба на синхронизация между дистанционното и автомобила. За да се възстанови функцията ми, се налага смяна на батерията. Батериите биват различни видове и с различен волтаж. Видът и волтажът им зависят от ключ или дистанционното, за което са преднзначени. Зададената цената включва само услугата “подмяна на батерията”. Самата батерия не влиза в тази сума. Разликата в цената на услугата зависи от вида батерия и сложността на процедурата по нейната подмяна.

* Цената включва само услугата, не включва консумативи!

Вижте повече

Когато зарядът на батерията падне, дистанционното управление за централното заключване спира да функционира. В някои случаи това може да доведе и до загуба на синхронизация между дистанционното и автомобила. За да се възстанови функцията ми, се налага смяна на батерията. Батериите биват различни видове и с различен волтаж. Видът и волтажът им зависят от ключ или дистанционното, за което са преднзначени. Някои автомобили работят с акумулаторни батерии. Те се зареждат от движението на автомобила, но са и по-скъпи. Зададената цената включва само услугата “подмяна на батерията”. Самата батерия не влиза в тази сума. Разликата в цената на услугата зависи от вида батерия и сложността на процедурата по нейната подмяна.

* Цената включва само услугата, не включва консумативи!

Вижте повече

Понякога се случва обучен автоключ с дистанционноавтоключ с транспондер или допълнително дистанционно управление да изгубят синхронизация с автомобила. В тези случаи те трябва да бъдат синхронизирани отново, за да продължат да се ползват. Синхронизацията най-често се осъществява посредством специализиран софтуер с необходимата диагностична апаратура. При някои автомобили синхронизацията се осъществява през ОБД диагностичната буксата. При други обаче това може да стане и без нуждата да се прави диагностика. Подчертаваме, че синхронизацията е различна операция от обучението на ключ или дистанционно, въпреки че процедурите изглеждат сходни. Разликата в начина на синхронизация определя и вариациите в цените на услугата.

* Цената включва само услугата, не включва консумативи!

Понякога се случва обучен автоключ с дистанционноавтоключ с транспондер или допълнително дистанционно управление да изгубят синхронизация с автомобила. В тези случаи те трябва да бъдат синхронизирани отново, за да продължат да се ползват. Синхронизацията най-често се осъществява посредством специализиран софтуер с необходимата диагностична апаратура. При някои автомобили синхронизацията се осъществява през ОБД диагностичната буксата. Подчертаваме, че синхронизацията е различна операция от обучението на ключ или дистанционно, въпреки че процедурите изглеждат сходни. Разликата в начина на синхронизация определя и вариациите в цените на услугата.

* Цената включва само услугата, не включва консумативи!

Вижте повече

Дистанционните управления за допълнително монтирани към автомобила аларми също губят синхронизация. В тези случаи те трябва да бъдат синхронизирани отново, за да продължат да се ползват. Синхронизацията най-често се осъществява посредством специализиран софтуер с необходимата диагностична апаратура. При някои автомобили синхронизацията се осъществява през ОБД диагностичната буксата. При други обаче това може да стане и без нуждата да се прави диагностика. Подчертаваме, че синхронизацията е различна операция от обучението на дистанционно, въпреки че процедурите изглеждат сходни. Разликата в начина на синхронизация определя и вариациите в цените на услугата.

* Цената включва само услугата, не включва консумативи!

Вижте повече

Обучение на дистанционно

Както всеки автоключ с дистанционно или автоключ с транспондер подлежи на обучение, така на обучение подлежи и всяко висящо дистанционно управление. Обучението се осъществява посредством специализиран софтуер. При част от автомобилите, то се осъществява през ОБД диагностичната буксата. При други обаче обучението е възможно и без диагностика. Това е най-лесният начин за обучение на дистанционно и за това е и най-евтин. Все пак различната сложност на процедурата определя вариациите в цената. Зададената цена се отнася единствено за услугата и не включва самото дистанционно управление.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Както всеки автоключ с дистанционно или автоключ с транспондер подлежи на обучение, така на обучение подлежи и всяко висящо дистанционно управление. Обучението се осъществява посредством специализиран софтуер. При част от автомобилите, то се осъществява през ОБД диагностичната буксата. Различната сложност на процедурата по обучение определя вариациите в цената. Зададената цена се отнася единствено за услугата и не включва самото дистанционно управление.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Както всеки автоключ с дистанционно или автоключ с транспондер подлежи на обучение, така на обучение подлежи и всяко висящо дистанционно управление, в това число и дистанционните за допълнително монтирана аларма. Обучението се осъществява посредством специализиран софтуер. При част от автомобилите, то се осъществява през ОБД диагностичната буксата. При други обаче обучението е възможно и без диагностика. Различната сложност на процедурата определя вариациите в цената. Зададената цена се отнася единствено за услугата и не включва самото дистанционно управление.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Монтаж и ремонт на модул за централно заключване

При проблем с модула на централното заключване има няколко варианта за неговото отстраняване. Единият е монтаж на допълнителено модул за централно заключване. Всъщност това, което се монтира в автомобила е приемник, който да получава сигнала от дистанционното на ключа и да осъществява управлението на оригиналното централно заключване. Монтажът на този приемник е специфично за всеки автомобил. Неговата сложност определя разликата в цените. При монтажа на такъв модул винаги се налага демонтаж на елементи от таблото на автомобила и последващият им монтаж след приключване на работа. Цената, която предлагаме, включва единствено услугата. В нея не влиза приемникът.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

При проблем с модула на централното заключване има няколко варианта за неговото отстраняване. Единият от тях е той да бъде ремонтиран. Ремонтът се осъществява след демонтаж на модула, както и на част от елементите на таблото и последващият им монтаж. Сложността на ремонта зависи от вида на модула и спецификите на процедурата. Това определя и вариациите в цените на услугата. Предложената цена включва единствено ремонта на модула. Цената на услугите демонтаж и монтаж се таксуват отделно.

* Цената включва само услугата, не включва консумативи!

Вижте повече

Нарязване на ключ

Една от най-специфичните ключарски практики е нарязването на ключ. Почти всеки автоключима механична част или перо, независимо от това дали става въпрос за автоключ с електроника, автоключ с транспондер, обикновен механичен ключ или смарт ключ. При последните то се използва само в аварийни ситуации.

Нарезът на перото на един ключ може да е секретен или специален фрезови. Двата вида нарези се правят на различни кодови машини. Цената на секретния нарез варира спрямо материала за изработка на заготовката. Тя не е включена в обявената стойност на услугата. Поставената от нас цена е единствено за нарязването на механиката. Цените на различните накрайници можете да видите в съответната секция.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Една от най-специфичните ключарски практики е нарязването на ключ. Почти всеки автоключима механична част или перо, независимо от това дали става въпрос за автоключ с електроника, автоключ с транспондер, обикновен механичен ключ или смарт ключ. При последните то се използва само в аварийни ситуации.

Нарезът на перото на един ключ може да е секретен или специален фрезови. Двата вида нарези се правят на различни кодови машини. Цената на специалния фрезови нарез варира спрямо материала за изработка на заготовката. Тя не е включена в обявената стойност на услугата. Поставената от нас цена е единствено за нарязването на механиката. Цените на различните накрайници можете да видите в съответната секция.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Декодиране и смяна на механичен код

Всеки ключ носи свой  индивидуален механичен код, с помощта на който той отключва и пали даден автомобил. Този механичен код отговаря на подредбата на пластините в ключалките на вратите и стартера. Съвпадението между ключа и пластините позволява отключването и завъртането на ключа.

Механичният код може да бъде декодиран от самия ключ и по него да бъде нарязан друг ключ. Обявената цена е за декодиране на механична комбинация. Тя не включва нарязване на ключ, както и самия ключ.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Всеки ключ носи свой  индивидуален механичен код, с помощта на който той отключва и пали даден автомобил. Този механичен код отговаря на подредбата на пластините в ключалките на вратите и стартера. Съвпадението между ключа и пластините позволява отключването и завъртането на ключа.

При липса на ключ механичният код може да бъде декодиран от ключалката и по него да бъде нарязан друг ключ. Това става чрез специализиран софтуер. Обявената цена е за декодиране на механична комбинация. Тя не включва нарязване на ключ, както и самия ключ.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Всеки ключ носи свой  индивидуален механичен код, с помощта на който той отключва и пали даден автомобил. Този механичен код отговаря на подредбата на пластините в ключалките на вратите и стартера. Съвпадението между ключа и пластините позволява отключването и завъртането на ключа.

Механичният код може да бъде декодиран както от самия ключ, така и от ключалката, ако ключът липсва. Това става чрез специализиран софтуер, след което на кодова машина се нарязва нов ключ. При положение, че ключът на даден автомобил е изгубен или откраднат, често се прибягва до прекодиране на механичния код на ключалките. Това значи, че пластините на ключалката се пренареждат и по тях се нарязва перото на новия ключ. Целта на процедурата е увеличаване на сигурността. Обявената цена е за прекодиране на механична комбинация. Тя не включва нарязване на ключ, както и самия ключ.

* Цената включва само услугата, не включва консуматива!

Вижте повече

Отключване на автомобил и блокирала ключалка

Отключването на автомобил се налага при загуба на ключ или блокиране на механизмите на ключалка. При загуба на ключ намесата на специалист е наложителна. Отключването се осъществява със специализирани ключарски инструменти по специфична технология. Сложността на системата на ключалката, марката и модела на автомобила определят разликата в цените при отделните случаи.

* Цената включва само услугата, не включва консумативи!

Вижте повече

Отключването на автомобил се налага при загуба на ключ или блокиране на механизмите на ключалка. Във втория случай собственикът може да разполага с ключ, но поради проблем с бравата и ключалката той да не може да отвори дадена врата. Отключването се осъществява със специализирани ключарски инструменти по специфична технология. Сложността на системата на ключалката, марката и модела на автомобила определят разликата в цените при отделните случаи.

* Цената включва само услугата, не включва консумативи!

Вижте повече

Ремонт на брава и патрон

Операцията “ремонт на брава” е доста сложна. Повечето брави са капсуловани. За да се установи проблемът, те трябва да бъдат демонтирани и разглобени. Едва след това може да се прецени дали бравата подлежи на ремонт. Често ремонтът е свързан с подмяна на електромотори, механични елементи и дори електроника в новите коли, в които се поставят ново поколение брави. Сложността на ремонта определя разликата в цените при отделните случаи.

* Цената включва само услугата, не включва консумативи!

Вижте повече

Операцията “ремонт на патрон” е доста сложна. Тя изисква демонтаж и разглобяване на патрона, за да се установи проблемът и да се прецени дали подлежи на ремонт. Често ремонтът на патрон е свързан с подмяна на блокирали пластини и други елементи от неговата структура.  Сложността на ремонта определя разликата в цените при отделните случаи.

* Цената включва само услугата, не включва консумативи!

Вижте повече

Демонтаж и монтаж

Цената на услугите “демонтаж и монтаж” се заплаща на час работа. Причината за това е, че те са много специфични и съвместно с тях се извършват и редица други услуги. Важно е цената на демонтажа и монтажа да бъде определена предварително на база прогноза, защото предварително не се знае точно какво ще се наложи да бъде демонтирано. При повечето операции най-често се налага демонтаж и монтаж на кора на тапицерия, елементи от таблото на автомобил, различен модул или автоключалка.

* Цената включва само услугата, не включва консумативи!

Вижте повече

Изключване на имобилайзер

Имобилайзер системата не позволява двигателят на автомобила да бъде запален по неоторизиран начин, тоест без ключ с необходимия чип, който да комуникира с имобилайзера.  Понякога имобилайзерът дефектира. В такива случаи официалните сервизи най-често предлагат неговата смяна с нов, което обаче излиза доста скъпо. Вариант е изключване или премахване на имобилайзера. Операцията се извършва чрез специализиран софутер, а най-лесният вариант това да стане е пред ОБД буксата на автомобила. Разликата в цената на услугата се определя от софтуера, който се използва за изключването на имобилайзера.

* Цената включва само услугата, не включва консумативи!

Вижте повече

Имобилайзер системата не позволява двигателят на автомобила да бъде запален по неоторизиран начин, тоест без ключ с необходимия чип, който да комуникира с имобилайзера.  Понякога имобилайзерът дефектира. В такива случаи официалните сервизи най-често предлагат неговата смяна с нов, което обаче излиза доста скъпо. Вариант е изключване или премахване на имобилайзера. Операцията се извършва чрез специализиран софутер. Единият вариант това да стане е след демонтаж на модула. Разликата в цената на услугата се определя от софтуера, който се използва за изключването на имобилайзера, както и от сложността на демонтажа на модула.

* Цената включва само услугата, не включва консумативи!

Вижте повече

Имобилайзер системата не позволява двигателят на автомобила да бъде запален по неоторизиран начин, тоест без ключ с необходимия чип, който да комуникира с имобилайзера.  Понякога имобилайзерът дефектира. В такива случаи официалните сервизи най-често предлагат неговата смяна с нов, което обаче излиза доста скъпо. Вариант е изключване или премахване на имобилайзера. Операцията се извършва чрез специализиран софутер. След като модулът се демонтира, се монтира емулатор, който да приема входна информация и да предава изходна. Операцията се прилага, ако проблемът не може да бъде разрешен чрез изключването на имобилайзера. Разликата в цената на услугата се определя от софтуера, който се използва за кодирането на емулатора, както и от сложността на неговия монтаж и демонтажа на модула. Зададената цена включва само операцията по демонтаж на модул и монтиране на емулатор, не включва самия емулатор.

* Цената включва само услугата, не включва консуматив!

Вижте повече

Имобилайзер системата не позволява двигателят на автомобила да бъде запален по неоторизиран начин, тоест без ключ с необходимия чип, който да комуникира с имобилайзера.  Понякога имобилайзерът дефектира. Проблемът може да бъде решен с изключването му. Ние предлагаме изключване не само на оригинален имобилайзеро, но и на допълнително монтиран. Това става чрез специализиран софтуер. Разликата в цената на услугата се определя от софтуера, който се използва за изключването на имобилайзера.

* Цената включва само услугата, не включва консумативи!

Вижте повече

Повикване на Мобилен Автоключарски сервиз

Автоключарски сервизен център “Ключарят на място” предлага уникалната услуга “Мобилен Автоключарски сервиз”. Той е оборудвани с всичко необходимо, за да предоставят пълната гама услуги в едно – експресно и на място. Заедно с мобилните ни ключарски ателиета, ние предлагаме и Автоключарска пътна помощ, която ще докара автомобилът Ви до нашия сервиз, ако той не може да дойде на собствен ход. Повикайте ни на тел:. 0878 622 496, 7 дни в седмицата от 08:30  19:30 часа. Цената е 20 лв. за самото повикване и посещение. Не включва последващите услуги, които ще извършват нашите служители.

Вижте повече

Такса посещение

Таксата за посещение на наш авариен екип е 20 лв. Това е само цената, за която нашите служители ще дойдат на място при Вас и авариралия Ви автомобил. Последващите услуги се заплащат отделно.

Вижте повече

Посочените цени са без ДДС!

Цени

Цени